top of page
  1. All trening skjer på eget ansvar. B80 brukeren er selv ansvarlig for at egen helsetilstand er egnet til fysisk aktivitet, og at nødvendig kunnskap om utstyrsbruk er tilegnet. B80 brukeren aksepterer at Borgejordet 80 AS ikke kan holdes ansvarlig for personskader, eller skade og tap av personlige gjenstander under oppholdet på B80 GYM. B80 brukeren plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. B80 tar ikke ansvar for klær og personlige eiendeler.

  2. Nøkkelbrikken er personlig og kan ikke lånes ut til andre. Det er strengt forbudt å ha med, eller slippe inn personer som ikke er B80 brukere. Barn har ingen adgang. Overtredelse medfører utestengelse fra B80 GYM. 

  3. Grunnet loggføring, vedlikehold og sikkerhet må alle registrere besøket. En B80 bruker kan ikke åpne døren for andre som ikke har med seg nøkkelbrikke, eller som ikke har signert denne avtalen. 

  4. Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befinner seg på B80 GYM. Låste skap vil bli åpnet og skapet tømt. Eventuelle utgifter i forbindelse med dette pålegges medlemmet. 

  5. Medlemmet plikter å bruke rent treningstøy og rene innesko. Trening i bar overkropp, eller i bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt. 

  6. Svette fjernes med desinfiseringsmiddel og papir etter bruk av apparater og utstyr.

  7. Vekter og utstyr skal ryddes/henges på plass etter bruk. Orden og renslighet er et krav.

  8. B80 brukere plikter å sette seg inn i rømningsveier og branninstruks. 

  9. B80 GYM må forlates senest kl. 21.45. Alarm aktiviseres automatisk 22.00. Eventuell overtredelse som medfører utrykning av vekter belastes med kr. 2500,-. 

bottom of page