B80 - 4
B80 - 4

Artboard 1b_2x
Artboard 1b_2x

B80 - 4
B80 - 4

1/2

MØTEROMMET

NANSET

2-4 personer

55" Skjerm

Møterommet NANSET er inkludert i leien for alle faste leietakere i B80.